Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

linia

Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu proponuje :

(kliknij w pasek nagłówka)

drogę do zdobycia dobrej pracy w przyszłości:

 • wszechstronność i interdyscyplinarność oferowanego wykształcenia – możliwość znalezienia atrakcyjnej pracy w szkolnictwie, nauce, przemyśle i administracji;
 • praktyki zawodowe w wiodących polskich firmach chemicznych, farmaceutycznych i kosmetycznych
 • możliwość zdobycia uprawnień pedagogicznych do nauczania w szkole
 • przygotowanie do kształcenia ustawicznego oraz możliwość kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia
 • poradnictwo z zakresu problematyki startu zawodowego; przedsiębiorczości, itp
 • kontakt z potencjalnymi pracodawcami w ramach seminariów „Spotkania z przemysłem”;
 • wykłady i spotkania z wybitnymi naukowcami z różnych dziedzin nauki oraz z fachowcami z przemysłu;

znakomite warunki studiów chemicznych:

 • znakomitą bazę dydaktyczną: około 60 procent zajęć ma charakter laboratoriów;
 • naukę z wykorzystaniem najnowszych środków dydaktycznych oraz audiowizualnych
 • stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i telewizji uniwersyteckiej w ramach akademickiej sieci bezprzewodowej;
 • wymianę studencką z innymi uczelniami w kraju i za granicą w ramach programów MOST i ERASMUS
 • dostęp do bogato wyposażonego księgozbioru biblioteki oraz zdalny dostępu do czasopism naukowych
 • szykowny fartuch laboratoryjny oraz ładne okulary ochronne;

wysoką jakość kształcenia:

 • różnorodne programy nauczania – 8 specjalności: chemia biologiczna, chemia kosmetyczna, chemia materiałowa, chemia podstawowa, chemia środowiska, chemia z zastosowaniami informatyki, synteza i analiza chemiczna oraz chemia i przyroda (nauczycielskie, dwuprzedmiotowe);
 • bogatą ofertę przedmiotów teoretycznych i aplikacyjnych zgodnie z potrzebami rynku pracy Polski i Unii Europejskiej; powiązanie tematyki projektów licencjackich z przyszłą karierą zawodową;
 • udział w pracach badawczych jednostek naukowych Wydziału (dla osób mających szczególne predyspozycje do pracy naukowej istnieje możliwość studiowania według Indywidualnego Planu Studiów i Programów Nauczania);
 • kursy metod chromatograficznych i spektralnych organizowane przez dystrybutorów i producentów aparatury naukowej;

wsparcie finansowe i szkoleniowe:

 • dokształcające zajęcia z chemii i matematyki wyrównujące różny poziom wiedzy na starcie;
 • dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w chemii;
 • stypendia: motywacyjne, naukowe, socjalne oraz stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • stypendia motywacyjne w wysokości 1000 zł miesięcznie przez 6 semestrów (dla max.50% studentów);
 • stypendia na krajowe i zagraniczne wyjazdy konferencyjne (co roku 10 stypendiów krajowych i dwa międzynarodowe);
 • szkolenia w zakresie systemów jakości w laboratoriach: ISO i GLP (Good Laboratory Practice) wymagane i cenione przez przyszłych pracodawców;
wydział chemii

Wydział Chemii UAM posiada certyfikaty jakości kształcenia ECTNA „Eurobachelor Label” oraz "Euromaster Label".

 

linia

poczujchemie@amu.edu.pl
Wydział Chemii
Dział ogólny:
Sekretariat Projektu:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Dziekanat Wydziału Chemii
Collegium Chemicum
ul. Umultowska 89 B
61-614 Poznań
Czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30:
e-mail: depchem@amu.edu.pl
Telefon: 61 - 829 15 63
Fax: 61 - 829 15 55
Czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 13:00:
e-mail: poczujchemie@amu.edu.pl
Telefon: 61 - 829 16 15