Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

UWAGA !

Informujemy, iż biuro projektowe czynne będzie w

poniedziałek 9:00-11:00; 16:40-18:30
środa 12:00-14:00;

Jesteśmy również do Państwa dyspozycji pod adresem: poczujchemie@amu.edu.pl


Uwaga

W dniu 11.12 (czwartek) br. zapraszamy na OSTATNIE już seminarium organizowane w ramach tzw. Spotkań z przemysłem pt.
"Chemia w wielu wymiarach - od nauki do przemysłu"

W tym samym czasie mamy również zaszyt zaprosić osoby współpracujące z nami w projekcie "Poczuj chemię do chemii-zwiększenie liczby absolwentów kierunku CHEMIA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" na prezentację podsumowującą nasze osiągnięcia, po ktorej zapraszamy wszystkich na lunch

Szczegółowy program


UWAGA!

Uczestników kursu "Dobra praktyka pipetowania" zapraszamy do
odbióru certyfikatów


UWAGA
Studenci III roku studiów I stopnia

W ramach projektu ogłaszamy nabór dla wszystkich chętnych studentów na certyfikowany kurs:

Dobra Praktyka Pipetowania


UWAGA !
Studenci studiów I stopnia

W czwartek 15. maja br. o godzinie 10:00 zapraszamy na seminarium organizowane w ramach tzw. "Spotkań z przemysłem"

W programie: spotkania z przedstawicielami zaproszonych firm, zwiedzanie stoisk wystawowych oraz serwis cateringowy - ZAPRASZAMY !


Uczestników Kursu Chromatografii (3-4.04 2014) zapraszamy do
odbioru certyfikatów


UWAGA
Studenci studiów I i II stopnia

Wydział Chemii UAM w ramach realizowanych projektów  PO KL zaprasza
w dniu 8 kwietnia 2014 r. (wtorek) o  godz. 10:00  do  sali  3.65
 na wykład pt.:

„Jak zdobyć energię i nie zniszczyć środowiska”
 
który wygłosi
dr hab. inż. Jacek Grams
(Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej


UWAGA
Studenci III roku studiów I stopnia

W ramach projektu ogłaszamy nabór dla wszystkich chętnych studentów na:

Certyfikowany kurs chromatografii

Lista zakwalifikowanych osób


Wydział Chemii UAM w ramach realizowanych projektów  POKL

zaprasza
w dniu 18 marca 2014 r. (wtorek) 
o godz. 11:00  do Sali Rady Wydziału (p. 2.57 poziom 0)
 na wykład pt.:

BASF jako innowacyjny pracodawca
 
który wygłosi
 dr Aleksandra Ćwil-Kaczmarek
(BASF Polska Sp.z o.o)


Wyniki testu końcowego
z języka angielskiego w chemii dla studentów III roku


UWAGA !

Lista studentów, którzy w ramach projektu POKL zakwalifikowali się do II etapu konkursu o stypendia konferencyjne krajowe i zagraniczne w roku akademickim 2013/2014.


UWAGA !

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie o stypendia wyjazdowe
na konferencje krajowe i zagraniczne
Formularz zgłoszeniowy


Uwaga Studenci III roku studiów licencjackich!

Uprzejmie zapraszamy uczestników kursów ISO i GLP do biura projektowego po odbiór certyfikatów


UWAGA STUDENCI III ROKU STUDIÓW I STOPNIA

Komisja Stypendialna zwraca się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie średniej ocen z II roku oraz o zapoznanie się z decyzją odnośnie przyznania stypendium motywacyjnego w roku akademickim 2013/2014.

Szczegółowe informacje


UWAGA - PILNE!

Studenci II roku, którzy do piątku 22 listopada 2013 r. do godziny 12:00, nie będą mieli rozliczonego w systemie USOS II roku studiów za rok akademicki 2012/2013, nie będą brani pod uwagę w rankingu do stypendium motywacyjnego na III roku studiów w roku akademickim 2013/2014.

Komisja Stypendialna ds. przyznawania Stypendiów Motywacyjnych


Seminarium - spotkania z przemysłem w ramach cyklu
„Chemia w służbie KOSMETYKI - VII”
"Nowoczesny kosmetyk - od koncepcji do produkcji”
Program


Kurs: ZASADY DOBREJ PRAKTYKI LABORATORYJNEJ (GLP)
Termin 15.11-17.11.2013
Podział na grupy szkoleniowe

Kurs: Auditor wewnętrzny systemów zarządzania w laboratorium badawczym
wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005
Termin 22.11-24.11.2013
Podział na grupy szkoleniowe

UWAGA

W pierwszym dniu kursów uczestnicy proszeni są o pojawienie się przed salami, w których będą się odbywały szkolenia ich grup na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.

Studenci z listy rezerwowej proszeni są o pojawienie się przed salą 4.25 na 10 min przed rozpoczęciem kursów.


UWAGA!

W ramach projektu ogłaszamy nabór chętnych studentów III roku pierwszego stopnia, na szkolenia prowadzone przez firmę zewnętrzną

I. Auditor wewnętrzny systemów zarządzania w laboratorium badawczym wg PN-EN ISO/IEC 17025: 2005

II. Zasady dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP)

Szczegółowe informacje

Program szkolenia


UWAGA !

Studentów, którzy brali udział w stażach w roku 2013 prosimy o PILNE uzupełnienie, podpisanie i dostarczenie do pokoju projektowego, do poniedziałku, 28 października 2013, dokumentów dotyczących staży


Wyniki testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego w chemii
Zapisy do grup zajęciowych


Studenci III roku studiów licencjackich

Test kwalifikacyjny na zajęcia z języka angielskiego w chemii


Uczestników kursów ISO oraz GLP zapraszamy po odbiór certyfikatów

Więcej informacji...


Dokumenty stażowe prosimy przesyłać na adres:

Wydział Chemii UAM
ul. Umultowska 89B
61-614 Poznań
z dopiskiem: Biuro POKL pok. 1.72.


UWAGA!

Lista studentów zakwalifikowanych na staże


UWAGA UCZESTNICY KONKURSU O STYPENDIA STAŻOWE!!

WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE NA KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ ZAZNACZYŁY CHĘĆ WYJAZDU NA STAŻE ORGANIZOWANE NA TERENIE CAŁEJ POLSKI ORAZ CAŁEJ WIELKOPOLSKI W DNIU 06.06 W GODZINACH 14-16 PROSZONE SĄ O ZGŁOSZENIE SIĘ DO BIURA POKL NA DODATKOWĄ ROZMOWĘ W CELU WERYFIKACJI DANYCH ORAZ POTWIERDZENIA DOSTĘPNOŚCI W KONKRETNYCH TERMINACH.


Konkurs o wakacyjne stypendia stażowe 2013

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie o stypendia organizowanym w ramach projektu POKL "Poczuj chemię do chemii - zwiększenie absolwentów kierunku CHEMIA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" w roku 2013

Więcej informacji

Karta zgłoszeniowa


Program Szkolenia

Podział na grupy

„Auditor wewnętrzny systemów zarządzania w laboratorium badawczym wg PN-EN ISO/IEC 17025: 2005 „ oraz „ Zasady dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP)”


UWAGA !

Wszyscy studenci II i III roku Chemii, studiów I stopnia, którzy zgłosili się w ramach projektu do udziału w szkoleniach „Auditor wewnętrzny systemów zarządzania w laboratorium badawczym wg PN-EN ISO/IEC 17025: 2005 „ oraz „ Zasady dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP)”

zostali zakwalifikowani

do uczestnictwa w wybranych przez siebie kursach.
Jednocześnie informujemy, iż osoby zainteresowane kursami mogą zapisać się na listę rezerwowych w dniu 15.05. w godzinach 9:00-14:00 oraz 16.05. w godzinach 14:00-16:00. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.


UWAGA studenci II i III roku I stopnia

W ramach projektu "Poczuj chemię do chemii" organizowany jest

DRUGI NABÓR !!!

na następujące szkolenia:

1. Auditor wewnętrzny systemów zarządzania w laboratorium badawczym wg PN-EN ISO/IEC 17025: 2005
2. Zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP)


Zaproszenie na wykład otwarty

"Kobieta w więzach stereotypów",

który wygłosi 11. kwietnia br. dr Krystyna Łybacka posłanka na Sejm obecnej kadencji


Zapraszamy na wykład otwarty

"Błędy, nieprawidłowości i oszustwa w projektach finansowanych ze źródeł UE"

który wygłosi Prof. UAM dr hab. Zbigniew Czachór


Wyniki konkursu na stypendia wyjazdowe krajowe i zagraniczne

Lista stypendystów


Wyniki testu końcowego

z zajęć dokształcających z języka angielskiego w chemii


II etap konkursu

Lista studentów zakwalifikowanych do II etapu konkursu o stypendia konferencyjne krajowe i zagraniczne w roku akademickim 2012/2013


Studenci III roku studiów licencjackich

Test końcowy z zajęc z języka angielskiego w chemii


Konkurs o stypendia wyjazdowe na konferencje krajowe i zagraniczne

Informacja

Karta zgłoszeniowa do pobrania


WYNIKI TESTU KOŃCOWEGO

Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z CHEMII DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW I STOPNIA
Z DN. 18.01.2013 R.


Spotkanie informacyjne

1. Płatne staże zawodowe

2. Krajowe i zagraniczne stypendia konferencyjne


UWAGA Studenci III roku I stopnia !

 Przypominamy, że zajęcia z języka angielskiego w chemii prowadzone przez
mgr M. Burdosz - Mila dla grup:

Poniedziałek, 8:00 – 9:30
Czwartek, 8:00 – 9:30

zostają przełożone na godzinę 8:30 – 10:00.
Sala pozostaje bez zmian.


UWAGA

Studenci II roku I stopnia !!!

Dnia 17.01.2013 (czwartek) o godzinie  18:30 w AULI (sala 2.64, poziom 0) odbędzie się test końcowy z chemii dla uczestników zajęć wyrównawczych z chemii w ramach projektu POKL „Poczuj chemię do chemii- zwiększenie liczby absolwentów kierunku Chemia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

OBECNOŚĆ STUDENTÓW JEST OBOWIĄZKOWA!!


Stypendia motywacyjne !!!

W dniu 12 grudnia 2012 r. Komisja Stypendialna ds. przyznawania Stypendiów Motywacyjnych zatwierdziła listę stypendystów z projektów POKL „Poczuj chemię do chemii– zwiększenie liczby absolwentów kierunku CHEMIA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” oraz „ Chemia Warta Poznania - nowa JAKOŚĆ studiowania – zwiększenie liczby absolwentów oraz atrakcyjności studiów na kierunku CHEMIA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.
Szczegółowe informacje, od wtorku (18 grudnia 2012 r.), w nowym BIURZE PROJEKTU, (pok. 1.72).


Informacja o stypendium motywacyjnym !


Tak piszą o NAS w NS=logoewsweek'u


Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach


ZAPROSZENIE

Seminarium - spotkania z przemysłem w ramach cyklu „Chemia w służbie KOSMETYKI - VI” „Nowoczesne surowce oraz technologie produkcji masowych, aptecznych i profesjonalnych kosmetyków”


Plan zajęć z języka angielskiego w chemii


UWAGA - Studenci III roku studiów I stopnia

Zmiana godziny rozpoczęcia zajęć z j.angielskiego dla grupy średniozaawansowanej

UWAGA - Studenci III roku studiów licencjackich

Wyniki testu i podział na grupy na zajęcia z języka angielskiego w chemii

UWAGA - Studenci II roku I stopnia

Wyniki z testu kwalifikacyjnego na zajecia z chemii


UWAGA!

Studenci, którzy nie będą mogli stawić się na test z języka angielskiego w wyznaczonym dla swojego roku terminie, będą mogli w szczególnych przypadkach przystąpić do testu wraz ze studentami I roku II stopnia

w dniu 10.10.2012 roku o godzinie 16:15 w AULI
po uprzednim zgłoszeniu się w biurze projektu (pok. 1.56, poziom -1)

Test kwalifikacyjny na zajęcia z "Języka Angielskiego w Chemii" dla studentów III roku studiów licencjackich


UWAGA!
Studenci II roku studiów I stopnia

Test kompetencyjny, kwalifikujący studentów na zajęcia wyrównawcze z chemii w ramach projektu  POKL w semestrze zimowym w roku akademickim 2012/2013 odbędzie się w czwartek 04.10.2012r. o godzinie 18:15 w Auli Collegium Chemicum Novum (sala 2.64, poziom 0).

Obecność studentów na teście jest obowiązkowa!!!

Studenci nieobecni na teście będą automatycznie zakwalifikowani na zajęcia wyrównawcze (0 pkt.) oraz będą mieli już wykorzystaną 1 nieobecność na zajęciach (na 1 dozwoloną).


Uwaga studenci I roku- upominek projektowy

Wyniki testu końcowego z chemii, semestr letni

Test końcowy z chemii, I rok studiów I stopnia, 16 maja 2012 r.środa,17:45 AULA

24 kwietnia 2012 r. godz. 12.30 wykład pt. "Electrochemistry in our life"

UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW I STOPNIA - lista stypendialna!

29 marca 2012 r. godz. 10:00 wykład pt: „Characterization of Porous Solids and Powders”

Zajęcia wyrównawcze z chemii I rok

Wyniki testu z matematyki I rok

Zajęcia wyrównawcze z chemii

II etap Konkursu o stypednia wyjazdowe na konferencje krajowe i zagraniczne w roku akademickim 2011/2012

Zapisy na zajęcia wyrównawcze z matematyki I rok

UWAGA Studenci I roku studiów I stopnia!

Konkurs o stypendia wyjazdowe na konferencje krajowe
i zagraniczne

Wyniki testu z zajęć wyrównawczych z matematyki dla I roku

Wyniki testu końcowego z chemii II rok

26.01.2012 - Test końcowy z chemii Studenci II roku

Seminarium - spotkania z przemysłem - w ramach cyklu „Chemia w służbie KOSMETYKI - V” zatytułowane „Innowacyjne podejście do produkcji kosmetyków i składników kosmetycznych”.

Wykład „Synthesis and Properties of Novel Porous Materials”, Prof. Martin Hartmann

Wykład Electrochemistry- Fundamentals and Application...

Uwaga Studenci III roku - wyniki testu z języka angielskiego

Uwaga! Studenci II i III roku

Uwaga! Studenci III roku

Wyniki testu z matematyki I rok

Uwaga Studenci II roku!

 

     

 

linia

 
Wydział Chemii
Dział ogólny:
Sekretariat projektu:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Dziekanat Wydziału Chemii
Collegium Chemicum
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
Czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30:
e-mail: depchem@amu.edu.pl
Telefon: 61 - 829 13 35
Fax: 61 - 829 15 05

Czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 17:00 do 19:00:
e-mail: poczujchemie@amu.edu.pl
Telefon: 61 - 829 16 15